Dê Boer Nam Phi

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

  • Cam kết phối giống 100% từ con Đực được Nhập khẩu từ nước ngoài
  • Con giống của King Farm có giấy chứng nhận và chịu trách nhiệm từ King Farm.
  • Con giống King Farm Có hồ sơ lý lịch và thẻ tai chuyên biệt từ King Farm.

Danh mục: